aikido

 

 

Aikido je moderna borilačka vještina porijeklom iz Japana nastala u XX vijeku, tačnije 1925. godine. Tvorac ove vještine je Morihei Ueshiba (1883-1969). Tokom svojih 86 godina života Ueshiba je trenirao nekoliko borilačkih vještina. U toku tog treniranja došao je do spoznaje da su sve te vještine previše "nasilne" i grube, te je htio da napravi vještinu koja će biti efikasna u samoodbrani, ali da neće nanositi povrede i bol protivnicima. Tako je nastao Aikido. Smatra se da korijeni modernog aikido-a potiču od vještine koja se zvala aiki-jutsu, kod koje su se tehnike izvodile udarcima rukama kao mačem. Aikido predstavlja razliku u odnosu na ju-jutsu koja je vještina u kojoj se primjenjuje princip borbe, jer je on zasnovan na principu Do sistema tzv. neborilačkoj vještini.

Širenje aikida po cijelom svijetu je počelo početkom 1948. godine, nekoliko godina nakon završetka II sjetskog rata. Nakon smrti Moriheia Ueshibe dolazi do širenja i osnivanja više stilova aikido-a. Ovi stilovi se u suštini ne razlikuju od izvornog aikidoa. Cilj njihovog nastanka je ustvari želja pojedinih velikih majstora da postignu lični cilj tj. da imaju nešto po čemu će se razlikovati od drugih.

Oprema i tehnika treniranja 

Dvorana u kojoj se trenira Aikido zove se Dojo. Prilikom ulaska u Dojo potrebno je da se učenici poklone u znak poštivanja onog što se uči. Odjeća koja se nosi za vrijeme treninga zove se Kimono. Učenici koji polože za 3. Kyu učenički stepen i oni sa većim stepenom od njih imaju pravo da nose poseban dio odjeće koji se nosi preko Kimona, a naziva se Hakama. U Aikidou se pored tehnika bez upotrebe oružja, vježbaju i tehnike sa oružjem (Aikidoke sa većim stepenom). U standardno Aikido oružje spadaju: Katana, Bokken, Bo, Nož (gumeni i drveni), pištolj i dr.

Aikido principi 

Aikido spada u vještine koje nemaju organizovan sistem takmičenja, nego se prave javne demonstracije aikido tehnike, bilo putem seminara ili u nekom revijalnom programu drugih sportskih manifestacija i takmičenja. Na tim prezentacijama tehnika se prikazuje sa jednim ili više protivnika (Ju Waza) sa upotrebom oružja ili bez njega. Ovo je napredniji i kompleksniji način prikazivanja tehnike i zahtijeva veće tehničko znanje. Najčešće je demonstriraju majstori (nosioci Dan zvanja) ili učenici sa većim stepenom.

Aikido škole i stilovi

Za razliku od juda koji je vise manje jedinstven u poimanju i sistematizaciji vjestine, u aikidou postoje više stilova. Iako izvorno potice od Morihei Ueshibe, koji mu je i dao ime danas u svijetu ima više stilova aikidoa. Obično se ispred naziva aikido dodaje prefiks koji označava asocijaciju, školu ili dojo u kojem se trenira navedeni stil. 

Aikikai aikido

nastavak je tradicije Morihei Ueshibe. Danas asocijaciju vodi njegov unuk. Najrašeniji je stil aikidoa u svijetu, sa fluidnim kruzim kretanjem, i čistim tehnikama.

Yoshinkan aikido

više podsjeća na originalnu Daito Ryu jujutsu, sa oštrim pravolinijskim kretanjem, striktno definisanom obukom, izvanrednim tehnikama izbjegavanja.

Tomiki aikido
ili sportski aikido, nosi naziv i SHODOKAN, prvi je uveo pravilo randorija, slobodnog sparinga i sportskog nadmetanja u cilju ispitivanja praktičnosti i funkcionalnosti tehnike. Odlikuje se skračenim, praktičnim i brzim tehnikama. Tvorac ovog aikidoa prvi je uveo i sistematizovao nazive aikido tehnika. Kasnije je to učinio Aikikai.

Yoseikan aikido
nastao kao dio Yoseikan Budo vještine. Fluidan, praktičan, sa požrtvovanim tehnikama bacanja.

Ki aikido
nastao na slijeđenju principa KI energije, fluidan, kružnog kretanja.

Iwama Ryu aikido
tradicionalni aikido koji se vraća korijenima svog osnivača. Sistematičan, organizovan i precizan.

Renshinkai aikido
ogranak Yoshinkana. Zasnovan na istoj provjerenoj metodologiji rada i obuke.

Nihon Goshin aikido
praktičan, oštar, baziran na samoodbrani.

i još mnogi, mnogi drugi...

Seminari

Nema seminara u navedenoj kategoriji.

Facebook

Copyright © 2018 Aikido Jujutsu klub "Shindokan" iz Sarajeva. Sva prava zadržana. Design by ScorpioDesign